Xem Ngày Tốt Làm Nhà Sửa Nhà Tháng 7 Năm 2022

Xem Ngày Tốt Làm Nhà Sửa Nhà Tháng 7 Năm 2022

Ngày giờ tốt khởi công động thổ xây dựng tháng 7 năm 2022

Xem danh sách ngày tốt động thổ tháng 7 năm 2022 để lựa chọn làm ngày dự kiến khởi công làm nhà, chung cư, tượng đài, đường sá… Từ đó giúp công việc khởi công diễn ra một cách nhanh chóng, tốt đẹp, suôn sẻ và hạn chế tốt đa việc không nên có.

NGÀY TỐT LÀM NHÀ THÁNG 7 NĂM 2022

Đây là danh sách ngày đẹp nhất trong tháng 7 năm 2022 để người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi chọn là ngày khởi công.

Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 8/6/2022)

ngày tốt làm nhà sửa nhà tháng 7 năm 2022

Hình ảnh : Ngày Tư Mệnh hoàng đạo

 • Ngày Canh Thân tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần
 • Là ngày:

  Tư Mệnh Hoàng đạo

  , Tiết Hạn chí, Trực Trừ

 • Giờ tốt nên động thổ: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 4, ngày 13 tháng 7 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 15/6/2022 )

ngày tốt làm nhà sửa nhà tháng 7 năm 2022-2

Hình ảnh : Ngày Bảo Quang hoàng đạo

 • Ngày Đinh Mão tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần
 • Là ngày:

  Bảo Quang Hoàng đạo

  , Tiết Tiểu thử, Trực Thành

 • Giờ tốt nên động thổ: (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 6, ngày 15 tháng 7 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 17/6/2022)

ngày tốt làm nhà sửa nhà tháng 7 năm 2022-3

Hình ảnh : Ngày Ngọc Đường hoàng đạo

 • Ngày Kỷ Tỵ tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần
 • Là ngày:

  Ngọc Đường Hoàng đạo

  , Tiết Tiểu thử, Trực Khai

 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Thứ 2, ngày 18 tháng 7 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 20/6/2022)

ngày tốt làm nhà sửa nhà tháng 7 năm 2022-4

Hình ảnh : Ngày Tư Mệnh hoàng đạo

 • Ngày Nhâm Thân tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần
 • Là ngày:

  Tư Mệnh Hoàng đạo

  , Tiết Tiểu thử, Trực Trừ

 • Giờ tốt nên động thổ: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Chủ nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 26/6/2022)

ngày tốt làm nhà sửa nhà tháng 7 năm 2022-5-1

Hình ảnh : Ngày Kim Quỹ hoàng đạo

 • Ngày Mậu Dần tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần
 • Là ngày:

  Kim Quỹ Hoàng đạo

  , Tiết Đại thử, Trực Nguy

 • Giờ tốt nên động thổ: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Tỵ (9 – 11h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Ngọ (11 – 13h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h), Hợi (21 – 23h)

Thứ 4, ngày 27 tháng 7 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 29/6/2022)

ngày tốt làm nhà sửa nhà tháng 7 năm 2022-6

Hình ảnh : Ngày Ngọc Đường hoàng đạo

 • Ngày Tân Tỵ tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần
 • Là ngày:

  Ngọc Đường Hoàng đạo

  , Tiết Đại thử, Trực Khai

 • Giờ tốt nên động thổ: Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23 – 1h), Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Dậu (17 – 19h)

Thứ 6, ngày 29 tháng 7 năm 2022 (Âm lịch: Ngày 1/7/2022)

ngày tốt làm nhà sửa nhà tháng 7 năm 2022-7

Hình ảnh : Ngày Ngọc Đường hoàng đạo

 • Ngày Quý Mùi tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần
 • Là ngày:

  Ngọc Đường Hoàng đạo

  , Tiết Đại thử, Trực Bế

 • Giờ tốt nên động thổ: Dần (3 – 5h), Mão (5 – 7h), Tỵ (9 – 11h), Thân (15 – 17h), Tuất (19 – 21h), Hợi (21 – 23h)
 • Giờ xấu tránh động thổ: (23 – 1h), Sửu (1 – 3h), Thìn (7 – 9h), Ngọ (11 – 13h), Mùi (13 – 15h), Dậu (17 – 19h)

Trên đây là tất cả những ngày động thổ trong tháng 7 năm 2022 đẹp nhất. Hy vọng qua đây, bạn đã lựa chọn được thời điểm phù hợp và thuận tiện nhất để triển khai công việc. Đem tới nhiều may mắn, vượng khí và tài lộc cho gia đình trong tương lai.

Danh sách ngày xấu tháng 7 năm 2022

Trong tháng 7 năm 2022 dương lịch có 16 ngày xấu hắc đạo. Dưới đây là bảng danh sách thứ tự xem ngày xấu tháng 7/2022. Tháng 7 năm 2022 có 31 ngày. Ngày bắt đầu là ngày 1/7/2022 ngày kết thúc là ngày 31/7/2022. Dương lịch tháng 7 2022 nhằm âm lịch tháng Đinh Mùi năm Nhâm Dần, ngày âm lịch trong tháng Đinh Mùi này bắt đầu từ ngày 2459762 đến ngày 2459792 theo lịch Julius.

Thứ 7, ngày 2/7/2022 nhằm ngày 4/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Bính Thìn, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bạch Hổ (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: ĐêTrực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 2, ngày 4/7/2022 nhằm ngày 6/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Lao (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: TâmTrực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 3, ngày 5/7/2022 nhằm ngày 7/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Nguyên Vũ (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: VĩTrực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 5, ngày 7/7/2022 nhằm ngày 9/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Tân Dậu, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Câu Trận (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: ĐẩuTrực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Chủ nhật, ngày 10/7/2022 nhằm ngày 12/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Giáp Tý, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Hình (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: HưTrực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 2, ngày 11/7/2022 nhằm ngày 13/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Ất Sửu, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Chu Tước (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: NguyTrực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 5, ngày 14/7/2022 nhằm ngày 16/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Mậu Thìn, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bạch Hổ (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: KhuêTrực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 7, ngày 16/7/2022 nhằm ngày 18/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Canh Ngọ, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Lao (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: VịTrực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Chủ nhật, ngày 17/7/2022 nhằm ngày 19/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Tân Mùi, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Nguyên Vũ (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: MãoTrực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 3, ngày 19/7/2022 nhằm ngày 21/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Quý Dậu, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Câu Trận (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: ChuỷTrực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 6, ngày 22/7/2022 nhằm ngày 24/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Bính Tý, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Hình (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: QuỷTrực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 7, ngày 23/7/2022 nhằm ngày 25/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Đinh Sửu, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Chu Tước (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: LiễuTrực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Tuất (19h – 20h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 3, ngày 26/7/2022 nhằm ngày 28/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Canh Thìn, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Bạch Hổ (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: DựTrực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′)

Thứ 5, ngày 28/7/2022 nhằm ngày 30/6/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Đinh Mùi, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Lao (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: GiácTrực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Thứ 7, ngày 30/7/2022 nhằm ngày 2/7/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Giáp Thân, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Thiên Lao (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: ĐêTrực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Sửu (1h – 2h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Mùi (13h – 14h59′), Tuất (19h – 20h59′)

Chủ nhật, ngày 31/7/2022 nhằm ngày 3/7/2022 Âm lịch

 • Bát tự: Ngày Ất Dậu, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần
 • Ngày Nguyên Vũ (Hắc đạo)
 • Sao Nhị Thập: PhòngTrực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h – 0h59′), Dần (3h – 4h59′), Mão (5h – 6h59′), Ngọ (11h – 12h59′), Mùi (13h – 14h59′), Dậu (17h – 18h59′)

Ngày đẹp hợp tuổi 12 con giáp tháng 7 năm 2022

Danh sách những ngày đẹp, ngày tốt tháng 7 năm 2022 hợp tuổi người tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Đây là list ngày cát lộc để từng tuổi 12 con giáp triển khai những việc làm quan trọng : động thổ làm nhà, mở bán khai trương kinh doanh, nhập trạch vào nhà mới, mua và bán xe cộ … trong tháng 7/2022.

Ngày tốt tháng 7 năm 2022 tuổi Tý

Đây là ngày tốt nhất trong tháng 7 năm 2022 hợp với tuổi Canh Tý, Nhâm Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Mậu Tý khi triển khai những việc làm quan trọng nhất trong đời.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Tý

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
9/7 11/6 – Quý Hợi
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
27/7 29/6 – Tân Tỵ
29/7 1/7 – Quý Mùi

Ngày đẹp tháng 7 năm 2022 tuổi Sửu

Dưới đây sẽ là list những ngày đẹp nhất, hợp nhất với gia chủ tuổi Tân Sửu, Quý Sửu, Ất Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu khi thực thi những việc làm trong tháng 7 năm 2022.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Sửu

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
9/7 11/6 – Quý Hợi
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
27/7 29/6 – Tân Tỵ

Danh sách ngày tốt tốt tháng 7/2022 tuổi Dần

Danh sách những ngày tốt ngày đẹp hợp với gia chủ tuổi Canh Dần, Nhâm Dần, Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần trong tháng 7/2022 để triển khai việc làm quan trọng được tốt nhất.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Dần

Dương Lịch Âm lịch
9/7 11/6 – Quý Hợi
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
24/7 26/6 – Mậu Dần
29/7 1/7 – Quý Mùi

Ngày giờ hoàng đạo tháng 7 năm 2022 tuổi Mão

Đây là list ngày đẹp và hợp tuổi nhất với những tuổi Tân Mão, Quý Mão, Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão trong tháng 7/2022.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Mão

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
9/7 11/6 – Quý Hợi
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
27/7 29/6 – Tân Tỵ
29/7 1/7 – Quý Mùi

Xem ngày tốt tháng 7 năm 2022 tuổi Thìn

Tuổi Canh Thìn, Nhâm Thìn, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn nên chọn những ngày đẹp trong tháng 7/2022 dưới đây để thực thi những việc được thuận tiện.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Thìn

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
9/7 11/6 – Quý Hợi
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
27/7 29/6 – Tân Tỵ

Các ngày tốt tháng 7 năm 2022 tuổi Tỵ

Dưới đây là bảng list ngày tốt nhất hợp với tuổi Tân Tỵ, Quý Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ trong tháng 7 năm 2022 để thực thi những việc làm được thuận tiện.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Tỵ

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
27/7 29/6 – Tân Tỵ
29/7 1/7 – Quý Mùi

Ngày tốt nhất tháng 7/2022 tuổi Ngọ

Các ngày đẹp dưới đây chúng tôi cho là tốt nhất trong tháng 7/2022 để người tuổi Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Bính Ngọ và Mậu Ngọ thực thi mọi việc làm được an lành.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Ngọ

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
9/7 11/6 – Quý Hợi
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
27/7 29/6 – Tân Tỵ
29/7 1/7 – Quý Mùi

Ngày đẹp nhất tháng 7/2022 tuổi Mùi

Tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Ất Mùi, Đinh Mùi, Kỷ Mùi cần lấy những ngày hoàng đạo trong tháng 7/2022 dưới đây để thực thi mọi việc được tốt đẹp.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Mùi

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
9/7 11/6 – Quý Hợi
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
27/7 29/6 – Tân Tỵ
29/7 1/7 – Quý Mùi

Ngày tốt ngày đẹp tháng 7 năm 2022 tuổi Thân

Đây là list những ngày đẹp hợp với tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, Giáp Thân, Bính Thân, Mậu Thân trong tháng 7/2022 để thực thi mọi việc được bình an, suôn sẻ thuận tiện.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Thân

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
29/7 1/7 – Quý Mùi

Các ngày đẹp tháng 7 năm 2022 tuổi Dậu

Người tuổi Tân Dậu, Quý Dậu, Ất Dậu, Đinh Dậu, Kỷ Dậu nên chọn những ngày đẹp trong tháng 7/2022 dưới đây để thực thi những việc làm quan trọng của đời người.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Dậu

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
9/7 11/6 – Quý Hợi
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
27/7 29/6 – Tân Tỵ
29/7 1/7 – Quý Mùi

Ngày đẹp trong tháng 7/2022 tuổi Tuất

Dưới đây là tất những những ngày tốt nhất trong tháng 7 năm 2022 hợp với tuổi Canh Tuất, Nhâm Tuất, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Tuất

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
9/7 11/6 – Quý Hợi
13/7 15/6 – Đinh Mão
15/7 17/6 – Kỷ Tỵ
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
27/7 29/6 – Tân Tỵ

Xem list ngày tốt tháng 7 năm 2022 tuổi Hợi

Tuổi Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi nên chọn những ngày tốt dưới đây trong tháng 7 năm 2022 để thực thi những việc làm quan trọng.

Ngày tốt tháng 7/2022 người tuổi Hợi

Dương Lịch Âm lịch
6/7 8/6 – Canh Thân
13/7 15/6 – Đinh Mão
18/7 20/6 – Nhâm Thân
24/7 26/6 – Mậu Dần
29/7 1/7 – Quý Mùi

Source: https://trangwiki.com
Category : HỎI ĐÁP

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.