KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 411 – VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU – Thành Lập Công Ty Trọn Gói Tim Sen

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu được Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:

images?q=tbn%3AANd9GcRNyaiJkxkDJsg4W7zlchXp17 uE932ajSerymy3AVyB6CwHyAP&usqp=CAU - KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 411 - VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Bên Nợ: Vốn đầu tư của chủ sở hữu giảm do:

 • Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn;
 • Điều chuyển vốn cho đơn vị khác;
 • Phát hành cổ phiếu thấp hơn mệnh giá;
 • Giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp;
 • Bù lỗ kinh doanh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Huỷ bỏ cổ phiếu quỹ (đối với công ty cổ phần).

Bên Có gồm:

 • Các chủ sở hữu góp vốn;
 • Bổ sung vốn từ lợi nhuận kinh doanh, từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu;
 • Phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá;
 • Phát sinh quyền chọn chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu;
 • Giá trị quà tặng, biếu, tài trợ (sau khi trừ các khoản thuế phải nộp) được ghi tăng
 • Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu có 4 tài khoản cấp 2:

 • TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu: Tài khoản này phản ánh khoản vốn thực đã đầu tư của chủ sở hữu theo Điều lệ công ty của các chủ sở hữu vốn. Đối với các công ty cổ phần thì vốn góp từ phát hành cổ phiếu được ghi vào tài khoản này theo mệnh giá.

Đối với công ty CP, thông tin tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu có 2 thông tin tài khoản cấp 3 :
– Tài khoản 41111 Cổ phiếu đại trà phổ thông có quyền biểu quyết : Tài khoản này phản ánh tổng mệnh giá của CP đại trà phổ thông có quyền biểu quyết ;
– Tài khoản 41112 – Cổ phiếu khuyễn mãi thêm : Tài khoản này phản ánh tổng mệnh giá của CP khuyễn mãi thêm. Doanh nghiệp phải chi tiết cụ thể CP khuyến mại thành 2 nhóm chính : Nhóm được phân loại và trình diễn là vốn chủ sở hữu ( tại chỉ tiêu 411 a của Bảng cân đối kế toán ) ; Nhóm được phân loại và trình diễn là nợ phải trả ( tại chỉ tiêu 342 của Bảng cân đối kế toán )

Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế cuối năm uy tín tại TPHCM

 • TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần: Tài khoản này phản ánh phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu; Chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ và giá tái phát hành cổ phiếu quỹ (đối với các công ty cổ phần). Tài khoản này có thể có số dư Có hoặc số dư Nợ
 • TK 4113 – Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu: Tài khoản này chỉ sử dụng tại bên phát hành trái phiếu chuyển đổi, dùng để phản ánh cấu phần vốn (quyền chọn cổ phiếu) của trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm báo cáo.

Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 4113 – “ Quyền chọn quy đổi trái phiếu ”

– Bên Nợ: Kết chuyển giá trị quyền chọn cổ phiếu để ghi tăng thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm đáo hạn trái phiếu.

– Bên Có : Giá trị quyền chọn CP của trái phiếu quy đổi ghi nhận tại thời gian phát hành .
– Số dư bên Có : Giá trị quyền chọn CP của trái phiếu quy đổi tại thời gian báo cáo giải trình .

 • TK 4118- Vốn khác: Tài khoản này phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc do được tặng, biếu, tài trợ, đánh giá lại tài sản (nếu các khoản này được phép ghi tăng, giảm Vốn đầu tư của chủ sở hữu).

Trong bất kỳ lúc nào, nếu bạn đang có bất cứ thắc mắc nào liên quan thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, công việc báo cáo thuế, lập hồ sơ sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế và các vấn đề khác có liên quan bạn có thể liên hệ tới TIM SEN thông qua tổng đài 028.71 069 069 – 0903 016 246 (24/7) để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí!

Mọi cụ thể xin sung sướng liên hệ :

CÔNG TY TNHH TIM SEN

🗺️ Địa chỉ : Tòa nhà Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM, Việt Nam.

☎️ Điện thoại: (028) 71 069 069 – Hotline : 0903 016 246

📧 Email : [email protected]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.