stunt tiếng Anh là gì?

stunt tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng stunt trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ stunt tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm stunt tiếng Anh
stunt
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ stunt

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: stunt tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

stunt tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ stunt trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ stunt tiếng Anh nghĩa là gì.

stunt /stʌnt/

* danh từ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự làm cằn cỗi, sự làm còi cọc
– người còi cọc, con vật còi cọc

* ngoại động từ
– chặn lại không cho phát triển, làm cằn cỗi, làm còi cọc

* danh từ
– (thông tục) sự cố gắng kỳ công, sự cố gắng tập trung
– cuộc biểu diễn phô trương
– trò quảng cáo
=stunt article+ vật loè loẹt để quảng cáo

* nội động từ
– (thông tục) biểu diễn nhào lộn

* ngoại động từ
– biểu diễn nhào lộn bằng (máy bay…)

Thuật ngữ liên quan tới stunt

Tóm lại nội dung ý nghĩa của stunt trong tiếng Anh

stunt có nghĩa là: stunt /stʌnt/* danh từ- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự làm cằn cỗi, sự làm còi cọc- người còi cọc, con vật còi cọc* ngoại động từ- chặn lại không cho phát triển, làm cằn cỗi, làm còi cọc* danh từ- (thông tục) sự cố gắng kỳ công, sự cố gắng tập trung- cuộc biểu diễn phô trương- trò quảng cáo=stunt article+ vật loè loẹt để quảng cáo* nội động từ- (thông tục) biểu diễn nhào lộn* ngoại động từ- biểu diễn nhào lộn bằng (máy bay…)

Đây là cách dùng stunt tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ stunt tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

stunt /stʌnt/* danh từ- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) sự làm cằn cỗi tiếng Anh là gì?
sự làm còi cọc- người còi cọc tiếng Anh là gì?
con vật còi cọc* ngoại động từ- chặn lại không cho phát triển tiếng Anh là gì?
làm cằn cỗi tiếng Anh là gì?
làm còi cọc* danh từ- (thông tục) sự cố gắng kỳ công tiếng Anh là gì?
sự cố gắng tập trung- cuộc biểu diễn phô trương- trò quảng cáo=stunt article+ vật loè loẹt để quảng cáo* nội động từ- (thông tục) biểu diễn nhào lộn* ngoại động từ- biểu diễn nhào lộn bằng (máy bay…)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *