SC ($0.0025) – Siacoin Price Chart, Value, News, Market Cap | CoinFi

1 OKX SC/USDT 9 minutes ago $ 1,673,099 1,673,586 USDT $ 0.00337 66.53 % 2 Upbit SC/KRW 12 minutes ago $ 905,809 1,210,650,709 KRW

$ 0.00257 36.02 % 3 OKX SC/BTC 20 minutes ago $ 325,348 20 BTC $ 0.00248 12.94 % 4 Binance SC/USDT 10 minutes ago $ 306,981 307,072 USDT $ 0.00249 12.21 % 5 CoinW SC/USDT 17 minutes ago $ 259,319 259,397 USDT $ 0.00249 10.31 % 6 XT.COM SC/USDT 11 minutes ago $ 192,101 192,157 USDT $ 0.00249 7.64 % 7 OKX SC/USDT 20 minutes ago $ 121,155 121,191 USDT $ 0.00249 4.82 % 8 HitBTC SC/BTC 10 minutes ago $ 116,005 7 BTC $ 0.00249 4.61 % 9 FMFW.io SC/BTC 10 minutes ago $ 115,931 7 BTC $ 0.0025 4.61 % 10 ZT SC/USDT 8 minutes ago $ 105,229 105,258 USDT $ 0.00248 4.18 % 11 Gate.io SC/USDT 11 minutes ago $ 97,386 97,414 USDT $ 0.00249 3.87 % 12 Binance SC/BUSD 10 minutes ago $ 84,790 84,768 BUSD $ 0.00247 3.37 % 13 Bitcoiva SC/USDT 16 minutes ago $ 75,543 75,565 USDT $ 0.00996 3 % 14 Bitcoiva SC/INR 13 minutes ago $ 64,701 5,287,043 INR $ 0.0097 2.57 % 15 BKEX SC/USDT 14 minutes ago $ 52,256 52,272 USDT $ 0.00248 2.08 % 16 MEXC SC/USDT 9 minutes ago $ 50,036 50,051 USDT $ 0.00248 1.99 % 17 Bybit SC/USDT 14 minutes ago $ 44,322 44,335 USDT $ 0.0025 1.76 % 18 DigiFinex SC/BTC 12 minutes ago $ 37,884 2 BTC $ 0.00252 1.51 % 19 Pionex SC/USDT 4 days ago $ 32,712 32,732 USDT $ 0.00264 1.3 % 20 Kraken SC/EUR 11 minutes ago $ 25,956 24,859 EUR $ 0.00249 1.03 % 21 Kraken SC/USD 11 minutes ago $ 22,761 22,761 USD $ 0.00248 0.91 % 22 Bybit SC/USDT 8 minutes ago $ 9,536 9,539 USDT $ 0.00248 0.38 % 23 Kraken SC/BTC 11 minutes ago $ 8,945 1 BTC $ 0.00249 0.36 % 24 Binance SC/ETH 12 minutes ago $ 8,752 7 ETH $ 0.00249 0.35 % 25 BigONE SC/USDT 10 minutes ago $ 7,799 7,801 USDT $ 0.00264 0.31 % 26 Kraken SC/USD 18 minutes ago $ 6,685 6,685 USD $ 0.00251 0.27 % 27 CoinDCX SC/INR 8 minutes ago $ 4,568 373,268 INR

$ 0.00274 0.18 % 28 Crypto.com Exchange SC/USDT 20 minutes ago $ 4,260 4,261 USDT $ 0.00247 0.17 % 29 CoinEx SC/USDT 11 minutes ago $ 3,747 3,748 USDT $ 0.00249 0.15 % 30 Gate.io SC/ETH 11 minutes ago $ 3,240 3 ETH $ 0.00247 0.13 % 31 CoinEx SC/BTC 15 minutes ago $ 3,144 0 BTC $ 0.00248 0.13 % 32 Huobi SC/USDT 13 minutes ago $ 3,035 3,036 USDT $ 0.00249 0.12 % 33 Crypto.com Exchange SC/USD 12 minutes ago $ 2,795 2,795 USD $ 0.0025 0.11 % 34 Bittrex SC/USD 12 minutes ago $ 2,568 2,568 USD $ 0.00247 0.1 % 35 WazirX SC/INR 17 minutes ago $ 2,341 191,313 INR $ 0.00263 0.09 % 36 Bittrex SC/BTC 9 minutes ago $ 1,629 0 BTC $ 0.00259 0.06 % 37 Huobi SC/BTC 9 minutes ago $ 1,564 0 BTC $ 0.0025 0.06 % 38 Hotbit SC/USDT 12 minutes ago $ 760 760 USDT $ 0.0025 0.03 % 39 Kraken SC/ETH 11 minutes ago $ 604 1 ETH $ 0.00249 0.02 % 40 Bittrex SC/ETH 9 minutes ago $ 597 1 ETH $ 0.0025 0.02 % 41 Poloniex SC/USDT 12 minutes ago $ 357 357 USDT $ 0.00248 0.01 % 42 DigiFinex SC/ETH 12 minutes ago $ 326 0 ETH $ 0.0025 0.01 % 43 Bittrex SC/USDT 12 minutes ago $ 321 321 USDT $ 0.00248 0.01 % 44 Upbit SC/BTC 12 minutes ago $ 196 0 BTC $ 0.00259 0.01 % 45 Poloniex SC/BTC 9 minutes ago $ 140 0 BTC $ 0.00249 0.01 % 46 WazirX SC/USDT 8 minutes ago $ 107 108 USDT $ 0.00258 0 % 47 Crypto.com Exchange SC/USD 4 hours ago $ 32 32 USD $ 0.00257 0 % 48 Bitbns SC/INR 12 minutes ago $ 31 2,540 INR $ 0.00298 0 % 49 CoinDCX SC/USDT 11 minutes ago $ 24 24 USDT $ 0.00248 0 % 50 Tokocrypto SC/USDT 9 minutes ago $ 11 11 USDT $ 0.00249 0 % 51 VALR SC/BTC 8 minutes ago $ 0 0 BTC $ 0.00259 0 % 52 VALR SC/ETH 8 minutes ago

$ 0 0 ETH $ 0.0025 0 % 53 Giottus SC/INR 10 minutes ago $ 0 0 INR $ 0.00282 0 %

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.