Giấy phép ICP – Tư vấn giấy phép

Tư vấn xin cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử – Giấy phép ICP

Quy định chung

1. Cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp trong nước, cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp quốc tế, những pháp nhân có yếu tố quốc tế tại Nước Ta cung ứng thông tin trên Internet, thiết lập trang tin điện tử trên Internet chịu sự kiểm soát và điều chỉnh của Quy chế quản trị và cấp phép phân phối thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet .
2. Mọi thông tin của Đơn vị phân phối thông tin trên Internet, trang tin điện tử phải được thực thi theo lao lý sau đây :
– Nội dung thông tin không gây phương hại đến độc lập, chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta ; không được kích động nhân dân chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân .

– Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi truỵ, tội ác.

– Không được bật mý bí hiểm Nhà nước, bí hiểm quân sự chiến lược, bảo mật an ninh, kinh tế tài chính, đối ngoại và những bí hiểm khác do pháp lý nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta pháp luật .
– Không được cung ứng thông tin trên Internet, thiết lập trang tin điện tử trên Internet khi chưa có giấy phép của Bộ Văn hoá – tin tức .
– Không được phân phối thông tin trái tôn chỉ, mục tiêu, khoanh vùng phạm vi thông tin đã được Bộ Văn hoá – tin tức được cho phép .
3. Các nội dung phải ghi trên trang chủ, trang mặt của Đơn vị cung ứng thông tin trên Internet, trang tin điện tử trên Internet :
– Tên gọi của Đơn vị cung ứng thông tin, trang tin điện tử .
– Tên cơ quan chủ quản ( nếu có ) .
– Số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép .
– Họ, tên người chịu nghĩa vụ và trách nhiệm chính của Đơn vị phân phối thông tin và trang tin điện tử .

Điều kiện cấp phép

1. Đối với những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp của Nước Ta
– Có văn bản đồng ý chấp thuận của cơ quan chủ quản .
– Cơ quan xin cấp phép phải xác lập rõ mô hình thông tin phân phối, nội dung, những phân mục, tần số update thông tin .

– Có người đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, có nghiệp vụ quản lý thông tin.

– Có đủ phương tiện kỹ thuật ship hàng cho việc cung ứng thông tin, có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ .
2. Đối với những cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế tại Nước Ta
– Đối với những cơ quan Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự, cơ quan đại diện thay mặt những tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai liên Chính phủ, phi Chính phủ, những Hãng thông tấn báo chí truyền thông quốc tế, kể cả những người đứng đầu cơ quan đó muốn cung ứng thông tin lên mạng Internet tại Nước Ta đều phải được chấp thuận đồng ý bằng văn bản của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta ( sau đây gọi là Bộ Ngoại giao ) .
– Đối với cơ quan đại diện thay mặt tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tổ chức triển khai văn hoá, khoa học, tổ chức triển khai tư vấn quốc tế, những công ty, nhà máy sản xuất của quốc tế ; những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, công ty, xí nghiệp sản xuất có vốn góp vốn đầu tư quốc tế phải có đủ điều kiện kèm theo hoạt động giải trí hợp pháp tại Nước Ta, có trụ sở chính thức tại Nước Ta .
– Có đại diện thay mặt hợp pháp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nội dung thông tin .
– Phải xác lập rõ mô hình thông tin phân phối trên Internet, nội dung thông tin .
– Có đủ phương tiện kỹ thuật Giao hàng cho việc cung ứng thông tin, có địa chỉ miền trên Internet hợp lệ .

Thanh tra, Kiểm tra, Xử lý vi phạm

1. Thanh tra, kiểm tra .
Thanh tra chuyên ngành văn hoá – thông tin triển khai công dụng thanh tra chuyên ngành theo lao lý của pháp lý .
Vụ Báo chí Bộ Văn hóa-Thông tin có nghĩa vụ và trách nhiệm chủ trì, phối hợp với những cơ quan tương quan tổ chức triển khai kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc kiểm tra đột xuất việc sử dụng giấy phép cung ứng thông tin trên Internet, hoạt động giải trí trang tin điện tử trên Internet .
2. Xử lý vi phạm .

Việc xử lý vi phạm các quy định về cung cấp thông tin trên Internet, hoạt động trang tin điện tử trên Internet thực hiện theo quy định tại Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về Internet và Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá-thông tin.

Dịch vụ tư vấn của Luật Việt An

1. Cung cấp toàn bộ hành lang pháp lý tương quan đến việc xin cấp giấy phép trang thông tin điện tử
2. Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép trang thông tin điện tử
3. Thực hiện những thủ tục xin cấp giấy phép trang thông tin điện tử .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

YOUR EXISTING AD GOES HERE