Địa ngục là gì và 18 tầng địa ngục ở đâu?

Địa ngục là gì và địa ngục có thật không? Địa ngục ( Hỏa ngục ) là một địa điểm…