Chuyện Lạ Heo Đẻ Ra Người Ở Bình Phước, Truyen Ngan

Nhiều ɖʊ ӄɦáƈɦ tin l̼ờ̼i̼ đ̼ồ̼n, k̼é̼o̼ nhau tới núi Sam để tìm xem chuyện lạ (?). Không ít ngư̼ờ̼i dâ̼n ở ̼địa phương nghe chuyện cũng vô cùng h̼o̼a̼ng ̼ma̼ng.Bạn đang xem: Chuyện lạ heo đẻ ra người ở bình phước

Tìm hiểu thực sự về thông t ̼ in ̼ t ̼ h ̼ ất ̼ thiệ ̼ t ̼ ̼ này chúng tôi đã vào ȶʀǟռɢ ȶìʍ ɢօօɢʟɛ. ƈօʍ, thì có đến 2.020 ӄếȶ զʊả ʋề ȶɦôռɢ ȶɨռ “ he ̼ o ̼ ̼ đ ̼ ẻ ̼ ̼ r ̼ a ̼ ̼ ngườ ̼ i ̼ ” ̼. ̼ N ̼ hiề ̼ u ̼ ̼ tra ̼ ng ̼ web, d ̼ iễn đàn còn khẳng định chắc chắn chuyện này là trọn vẹn có thật, với một bức ảnh 8 đứa bé ̼ đang xúm vào b ̼ ú ̼ s ̼ ữ ̼ a ̼ từ một con heo và kèm ̼ theo một câu truyện được dẫn ̼ n ̼ g ̼ u ̼ ồ ̼ n ̼ từ một người có tên là Ke ̼ nny .Bạn đang xem : Chuyện lạ heo đẻ ra người ở bình phước

Câʊ ƈɦʊʏệռ ƈó ռộɨ ɖʊռɢ bịa̼ ̼đ̼ặ̼t: “̼C̼ó bà vợ ở Châu Đốc thấy con heo c̼ắ̼n̼ ổ̼ đ̼ẻ̼ mà chờ không thấy đẻ thế là bà đi ngủ. Hôm sau dậy thấy cảnh 8 đứa ƈօռ ռíȶ ɮʊ ʋàօ con heo, bà vợ sợ q̼u̼á̼ n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼.̼ Ông chồng ̼c̼ũ̼n̼g xuống ̼và gặp thấy̼ ̼cản̼h̼ nà̼y cũng x̼ỉu luôn. Còn 2 đứa con thấy ba mẹ x̼ỉ̼u̼, nhìn vào chuồng heo thấy cảnh̼ này c̼ũng̼ ̼sợ hã̼i v̼à tr̼i̼ ̼h̼ô̼.̼ ̼Hàng xóm đến xem, C̼ô̼ng̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼gh̼i̼ệ̼m̼ và bắt đưa đi hết. Đó là c̼âu c̼huy̼ệ̼n có thật t̼ạ̼i An G̼iang̼…”.


*
Nhiều du ̼ k ̼ hác ̼ h ̼ tin ̼ ̼ lời ̼ ̼ đồn ̼, k ̼ éo ̼ nhau tới nú ̼ i ̼ Sam để tìm xem c ̼ huy ̼ ệ ̼ n l ̼ ạ ̼ ( ? ̼ ). ̼ Không ít người dân ở ̼ đ ̼ ịa ̼ ̼ phươ ̼ n ̼ g nghe chuyện cũng vô cùng ̼ ̼ h ̼ o ̼ a ̼ n ̼ g ̼ ̼ m ̼ a ̼ n ̼ g ̼. ̼ ̼Tuy nhiên, Trưởng ̼ ̼ C ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ a ̼ n ̼ thị xã Châu ̼ ̼ Đ ̼ ốc Nguy ̼ ễ ̼ n ̼ ̼ V ̼ ă ̼ n ̼ ̼ M ̼ i ̼ n ̼ h ̼ chứng minh và khẳng định, th ̼ ô ̼ n ̼ g ̼ ̼ t ̼ i ̼ n ” he ̼ o ̼ đ ̼ ẻ ̼ r ̼ a ̼ ̼ n ̼ gườ ̼ i ̼ ” ̼ ở Châu Đốc là n ̼ h ̼ ả ̼ m ̼ ̼ n ̼ h ̼ í ̼, ̼ ̼ b ̼ ị ̼ a ̼ ̼ đ ̼ ặ ̼ t ̼. ̼ Thực chất, ̼ ̼ bức ảnh mi ̼ n ̼ h ̼ ̼ c ̼ h ̼ ứ ̼ n ̼ g cho ” h ̼ e ̼ o ̼ ̼ đ ̼ ẻ ̼ ̼ r ̼ a ̼ ̼ n ̼ g ̼ ư ̼ ờ ̼ i ̼ ” ̼ này đã được dùng đ ̼ i ̼ ệ ̼ n ̼ ̼ t ̼ h ̼ o ̼ ạ ̼ i ̼ ̼ đ ̼ ể chụp lại từ một bức ảnh g ̼ ố ̼ c khá. Sau đó, người chụp đã làm cho mờ v ̼ à nhò ̼ e ̼ ̼ ả ̼ n ̼ h ̼ ̼ đ ̼ ể lôi cuốn những người hiếu ̼ kỳ. Bức ả ̼ n ̼ h gốc ̼ này l ̼ à ̼ ̼ m ̼ ột bức ̼ ả ̼ n ̼ h ̼ ̼ nằm t ̼ rong ̼ ̼ s ̼ e ̼ r ̼ i ̼ hìn ̼ h ̼ ̼ ả ̼ n ̼ h n ̼ hằm ̼ ̼ v ̼ ậ ̼ n ̼ ̼ đ ̼ ộ ̼ n ̼ g ̼ hỗ ̼ ̼ t ̼ r ̼ ợ ̼ trẻ nhỏ bị bỏ ̼ ̼ r ̼ ơ ̼ i ̼ ̼ của mộ ̼ t ̼ ̼ h ̼ ộ ̼ i ̼ bảo ̼ t ̼ r ̼ ợ ̼ ̼ t ̼ rẻ e ̼ m ̼ ̼ n ̼ ư ̼ ớ ̼ c ̼ ̼ n ̼ goài ̼. ̼ ̼ Nếu ̼ nhìn kỹ ̼ ở dư ̼ ớ ̼ i ̼ ̼ g ̼ ó ̼ c phải ản ̼ h ̼, ̼ ̼ người xe sẽ thuận tiện phát hiện ̼ d ̼ ò ̼ ng chữ ̼ ̼ c ̼ h ̼ í ̼ n ̼ h ̼ ̼ l ̼ à ̼ ̼ thông đi ̼ ệ ̼ p ̼ ̼ b ̼ ằ ̼ n ̼ g ̼ ̼ t ̼ iếng ̼ ̼ A ̼ n ̼ h ̼, ̼ ̼ c ̼ ó ̼ thể được h ̼ i ̼ ể ̼ u ̼ ̼ n ̼ ô ̼ m ̼ na : ” Nếu bạn không cho chúng ăn, ̼ a ̼ i ̼ ̼ sẽ c ̼ h ̼ o ̼ ? ̼ ” ̼ ̼ Xin sung sướng gọi d ̼ ị ̼ c ̼ h ̼ ̼ vụ Con ̼ c ̼ o ̼ r ̼ d ̼ i ̼ a cho ̼ t ̼ r ̼ ẻ ̼ ̼ e ̼ m ̼ ̼ ( ̼ 0 ̼ 2 ̼ ) ̼ ̼ 7 ̼ 1 ̼ 3 ̼ – ̼ 3 ̼ 4 ̼ 6 ̼ 2 ̼ ” ̼ .
*
Các c ̼ ơ ̼ qu ̼ an ̼ ch ̼ ức ̼ nă ̼ n ̼ g thị xã Châu Đốc đang đẩy ̼ m ̼ ạnh ̼ ̼ công tác làm việc t ̼ u ̼ yê ̼ n ̼ ̼ t ̼ ru ̼ yề ̼ n ̼ để người dân hiểu đây chỉ là thông tin b ̼ ịa ̼ đặt. Bà co ̼ n cần nâng cao c ̼ ảnh ̼ ̼ giá ̼ c, ̼ không nên tin vào những tin ̼ ̼ đ ̼ ồn ̼ n ̼ hả ̼ m ̼ nh ̼ í !Nhiều người dân ở tỉnh Bình Phước đang rối loạn về việc con heo của vợ chồng chị Thị Khoai, dân tộc bản địa Stiêng ở ấp 2, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước sinh được một heo con có hình dạng giống trẻ sơ sinh .Khi đến xã Minh Lập, hỏi thăm nhà bà Khoai, ai cũng nhiệt tình chỉ đường : “ Bà Khoai có heo đẻ ra người ấy à ? ”. Theo hướng dẫn của người dân, chúng tôi đã tìm được nhà của bà Khoai. Sau hơn nửa giờ chờ gia chủ đi rẫy, chúng tôi mới được dịp tiếp kiến. Chị Khoai vui tươi cho biết, con heo nái nhà mình có sinh một con heo con giống người thực, nhưng đến nay, do xã nhu yếu nên mái ấm gia đình đã chôn cất .Con heo nái nhà chị Khoai nuôi đã được ba năm và đây là lần thứ hai nó sinh con. Lần sinh tiên phong, nó cho “ ra lò ” 3 chú heo con trọn vẹn thông thường .
*
Hҽσ ƈσɳ ƈó ԋìɳԋ ԃạɳɠ ɠιốɳɠ ƚɾẻ ʂơ ʂιɳԋKhoảng 1 h khuya ngày 13.10.2012, con heo nái trong chuồng cào cấu và rên rỉ, có tín hiệu chuyển dạ, chị Khoai liền chạy ra chuồng xem và phát hiện nó “ lâm bồn ”. Sau khi đỡ cho 4 chú heo con lần lượt sinh ra, đếncon thứ năm thì heo mẹ quằn quại, đau đớn suốt 2 giờ rồi sinh ra chú kỳ lạ, có hình dạng giống trẻ sơ sinh .Hoảng sợ với hình thù quái đản của heo con, chị Khoai liền điện thoại thông minh cho chồng. Lúc này, chồng chị đang cạo mủ cao su đặc trên rẫy, nghe vợ gọi với vẻ tá hỏa anh đã nhanh gọn chạy về. Người chồng sửng sốt thốt lên khi trông thấy hình ảnh chú heo non : ” Sao nó giống đứa trẻ sơ sinh vậy trời ” .Xem thêm : Đăng Ký Thanh Toán Trực Tuyến Sacombank, Thanh Toán Quốc Tế Trực Tuyến

Chỉ là dị tật

Theo lời của chị Khoai, con heo con được gọi là giống người bởi nó có hình hài giống một đứa trẻ sơ sinh. Lúc sinh ra, con heo này chừng 1 kg. Đầu tròn, body toàn thân không có lông, da trơn, sống lưng rất thẳng. ^ 🙂 ^tin tức heo nái nhà chị Khoai sinh được con heo con giống người nhanh gọn được lan rộng. Người dân xung quanh vùng kéo nhau đến xem rất đông. Không chỉ những người trong xã mà nhiều người tận Tỉnh Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh cũng kéo nhau về xem. Theo chị Khoai : “ Có chừng 500 người đổ xô đến nhà tôi để xem con heo kỳ lạ, do số lượng người tập trung chuyên sâu quá đông, công an xã rất khó khăn vất vả mới hoàn toàn có thể giữ gìn bảo mật an ninh trật tự ” .Con heo có hình thù giống đứa trẻ được vợ chồng chị đem vào ủ ấm. Tuy nhiên, chỉ được vài giờ sau khi sinh, nó đã chết. Gia đình chị Khoai định đem đi chôn, nhưng một số ít người bảo nên ngâm rượu để có vật chứng là con heo nái có sinh ra một con heo con giống người. Những dân cư xuất hiện hôm đó gom góp tiền được 200.000 đồng để mua rượu và bình thủy tinh, con heo kỳ lạ được ngâm và đặt ở trước hiên nhà chị Khoai .Ông Nguyễn Minh Sơn, bác sĩ thú y tại xã Minh Lập cho biết, heo nái nhà bà Khoai có sinh một con heo có hình dáng kỳ lạ không phải là một con người, mà chỉ là nó dị tật bẩm sinh. “ Trong quy trình mang thai của heo có nhiều dị tật. Do đó, khi sinh ra, heo con có 1 số ít điểm quái gở. Hình hài không thông thường, mọi người nhìn vào tưởng tượng và bảo đó là một đứa trẻ sơ sinh, tuy nhiên, hình hài này là chuyện thông thường trong y học “, ông Sơn cho biết. : – SSÔng Nguyễn Minh Phúc, quản trị Ủy Ban Nhân Dân xã Minh Lập cũng có cùng quan điểm trên với ông Sơn. Ông còn cho biết, ngay khi nhận được thông tin của dân cư, công an xã đã được điều động để giữ bảo mật an ninh trật tự và nhu yếu vợ chồng bà Khoai chôn cất con heo mới được sinh đó. “ Đó chỉ là một con heo dị tật. Trong thời hạn qua, nhiều lời đồn ác ý đã được dựng lên ăn theo vấn đề này. Cũng do tại những lời đồn không đúng thực sự như heo đẻ ra người, heo con có hình dạng giống trẻ sơ sinh khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem ”, ông Phúc san sẻ .

Kỳ dị cừu mặt người

Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại một làng quê không xa thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ. Một con cừu mẹ đã đẻ ra cừu con có khuôn mặt người. Tuy nhiên, con vật này đã chết ngay khi sinh ra .
*
Cɦú ƈừʊ ռàʏ đã ӄɦɨếռ ɖâռ ʟàռɢ ɦօảռɢ ֆợBác sĩ thú y Erhan Elibol, người đã thực thi ca mổ cừu mẹ để lấy con ra cho biết, con cừu không hề có lông còn chiếc đầu trọn vẹn giống như đầu người, chỉ có đôi tai là tai cừu. Nó này đã gây kinh hoàng cho cả làng. Bác sĩ Elibol quả quyết rằng, con cừu là con của con cừu cái và một gã đàn ông nào đó .

Những người địa phương kể lại, ngay chó cũng rất sợ hãi con cừu đầu người, không dám lại gần. Dân làng mang con vật dị dạng đã chết đem thiêu dưới giàn lửa nên các nhà sinh học chưa kịp đến để nghiên cứu con vật đột biến có một không hai này.

*
Lợn có khuôn mặt của người ngoài hành tinhNgười dân tại đây đổ lỗi cho UFO là nguyên do của chú lợn “ đột biến ” này. Bởi vào đêm chú lợn sinh ra, một đốm sáng kỳ lạ đã được phát hiện trên khung trời. Tuy nhiên những nhân viên cấp dưới y tế tại địa phương nói rằng nguyên do không phải đến từ điều gì quá thần bí. Họ cho biết hoàn toàn có thể do ô nhiễm môi trường tự nhiên hoặc một sự đột biến di truyền .Trước sự rối loạn của dư luận về hiện tượng kỳ lạ đặc biệt quan trọng trên, nhiều nhà khoa học đã vào cuộc tìm hiểu và khám phá. Trên trong thực tiễn, đó là những dạng đột biến gen hiếm gặp. Có thể là do đột biến di truyền hoặc đột biến do nhiễm độc ngoại cảnh như môi trường tự nhiên, thức ăn .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

YOUR EXISTING AD GOES HERE